lördag 21 februari 2015

Den politiska talradion gör en "ICA- Stig"

Den politiska talradion gör en ICA- Stig Jag startade med podsändningar under namnet den politiska talradion när jag valdes in i riksdagen 2006. Sedan dess har det blivit dryga hundratalet avsnitt och totalt har programmen nedladdats över 30000 gånger. Såväl Annie Lööf (då Johansson) som Anna Kinberg Batra har gästat programmet innan de blev partiledare. Vi har även haft internationella gäster bland annat den nuvarande premiärministern i Ukraina, Arsenij Jatsenjuk. Jag har haft förmånen att under programmets nästan åtta år i etern arbetat tillsammans med två programledare Jacob Birkeland och Erik Hagström som nu båda gått vidare i sina yrkeskarriärer. Jacob arbetar med public affairs vid Samsung och utsågs nyligen av tidningen Veckans affärer till en av 2015 års supertalanger inom området opinionsbildning. Erik Hagström tjänstgör idag som ledarskribent vid svenska nyhetsbyrån. Jag har nu funnit en värdig efterträdare till dessa båda framgångsrika unga män och jag kommer i nästa program att introducera och installera den nya programledaren och med denna samtala om hur vi tänker vårda och utveckla programmet under den innevarande mandatperioden. Vem den nya programledaren är avslöjas i och med att programmet publiceras på måndag eftermiddag.

måndag 16 februari 2015

Regeringens mest överskattade medlem ute på hal/tunn is

Margot Wallströms feministiska utrikesdepartement har gett begreppet samarbetsregering en skrämmande innebörd (minns Chamberlain). Av allt att döma så har hon dessutom gjort sig skyldig till ministerstyre vilket senare torde behöva prövas utav konstitutionsutskottet. Expressen

fredag 13 februari 2015

Korrelation räcker inte för att förutse nya partiledaren

Jag brukar ofta lyfta fram vikten av att kunna skilja på korrelation och kasualitet. Om de var identiska så skulle jag ta för givet att Kristdemokraternas nästa partiledare blir Ebba Busch Thor. Likt Annie Lööf och Anna Kinberg Batra har Ebba gästat den politiska talradion före de valdes till partiledare. Om Ebba skulle bli vald och det senare skulle bli aktuellt med ett ledarbyte i Folkpartiet så skulle jag nog vara redo att satsa stort på den likaledes förträfflige Adam Cwejman. https://dinledamot.wordpress.com/2011/01/28/annie-johansson-i-den-politiska-talradion/ https://dinledamot.wordpress.com/2011/01/21/anna-kinberg-batra-i-den-politiska-talradion/ https://dinledamot.wordpress.com/2011/10/26/adam-cwejman-om-luf-fp-och-alliansen/ https://dinledamot.wordpress.com/2011/02/18/ebba-busch-om-borgerlighetens-uppdrag/ Förvisso råder även viss kasualitet då det är jag som väljer vilka som ska få gästa den politiska talradion, så Birgitta Ohlsson är inte aktuell som gäst. DI SvD DN

fredag 9 januari 2015

Skatteväxling för ökad finansiell stabilitet förordas

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har öppnat för att se över avdragsrätten för räntor. Jag har länge argumenterat för en skatteväxling som skulle omfatta en reducering av avdragsrätten för räntor. En dylik skatteväxling skulle samtidigt som den bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten om den rätt utformad kunna bidra till att förbättra ekonomins funktionssätt och verka utbudsfrämjande på arbetsmarknaden. En idé som borde prövas är att sänka gränsen för den 30%-iga avdragsrätten som idag ligger på 100000:-/år. Beaktande dagens räntenivåer motsvarar 100000 ett lån på ca 5 miljoner. För att få låna 5 miljoner torde man behöva ha en årsinkomst runt 500000-. Om taket för det 30%-iga avdraget sänktes till 60000:-/år motsvarande ett lån på ca 3 miljoner ( krav på årsinkomst ca 300000) så skulle den statliga inkomstskatten kunna sänkas så att skatteväxling blev statsfinansiellt neutral. Sänkningen av den statliga inkomstskatten skulle kunna genomföras på ett sådant sätt att den i allt väsentligt blev neutral för de belånade hushållen. En dylik skatteväxling skulle dessutom öka hushållen disponibla inkomst och skapa ekonomiska incitament för en amorteringskultur. SvD DI

söndag 7 december 2014

Kort avbrott från inrikespolitiken

Under måndagen och tisdagen lämnar jag de inrikespolitiska förvecklingarna åt andra och utgör istället tillsammans med ytterligare en moderat och två socialdemokratiska riksdagskollegor den svenska delegationen vid Natos: parlamentarikerförsamlings Transatlantiska forum i Washington D.C. Det blir två intensiva dagar fyllda av föreläsningar av ledande forskare och säkerhetspolitiska experter om den transatlantiska säkerheten i skuggan av den ryska aggressionen i Ukraina. Denna typ av evenemang ger förutom det formella programmet goda möjligheter att från sina parlamentskollegor uppdatera sig på stämningsläget i de olika ländernas parlament. Jag utgår från att jag kommer att få ett antal frågor om läget i svensk politik från mina europeiska kollegor. Jag återkommer senare i veckan med en längre rapport om mötet.

fredag 21 november 2014

Nytt uppdrag inom Nato

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit att denna mandatperiod i riksdagen innehåller ett antal nya arbetsuppgifter för min del då jag flyttat till utrikesutskottet som en del av det uppdraget har jag valts till riksdagens delegationer till de parlamentariska församlingarna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Nato. De närmaste dagarna genomför Nato PA sitt årsmöte i Haag. Programmet innehåller ett stort antal anföranden av ledande Nato-politiker och experter, bland andra ska Natos:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tala till församlingen. En viktig del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper som behandlar olika ämnen. Ett möte likt detta ger också rikliga möjligheter till informella diskussioner med parlamentskollegor från andra länder och därigenom skaffa sig en bra bild av olika länders syn på den aktuella situationen, jag återkommer med en längre rapport efter mötet