onsdag 10 oktober 2012

Flera tankar i huvudet samtidigt

Stefan Hedlunds Brännpunktartikel om Ryssland får idag kritik från en annan rysslandskännare, Jan Leijonhielm. Leijonhielm lyfter i sin artikel upp de lite långsiktiga konsekvenserna av den ryska upprustningen och också osäkerheterna med att bedöma hot. Hoten utgör en kombination av förmåga och avsikt men medan förmågan är möjlig att bedöma så är avsikterna snabbt föränderliga. Det är därför enligt min uppfattning nödvändigt att hålla ett par tankar i huvudet samtidigt. Viktigast för säkerheten i vårt närområde är den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland. Om Ryssland fortsätter att utvecklas i en auktoritär riktning så ökar riskerna. Därför är det av största vikt att utvecklingen vänder och att fönstret mot Europas demokratier inte stängs. Samtidigt med denna öppenhet måste Europa undvika att skapa osäkerhet genom svaghet. Theodore Roosvelts uttryck "Speak softly and carry a big stick" är mycket giltigt även i denna situation.

Leijonhielms artikel
Hedlunds artikel
Min och Yuliya Barsukovas artikel
Försvarsradion från i somras om hur ryssarna tänker

1 kommentar:

jan-olov sa...

Två tankar attt hålla isär

Hot och kapacitet.

Om den militära kapaciteten/förmågan går upp vilket den gör i Ryssland så måste vi dimensionera efter detta dvs öka vår egen militära kapacitet/förmåga.

Ökar hotet/minskar hotet jag då anpassar vi beredskapen upp/ned men vi justerar INTE vår egen kapacitet för detta.
Det avgör istället av ovanstående militära kapacitetsökning.

I svenk debatt har vi en förmåga att blanda ihop dessa sker enl min mening.

Det är försent att beställa brandbilar när röken väller ut ur mitt hus.
De måste finnas redan.

jan-Olov