söndag 7 april 2013

Med Ford och Fawlty i Paris

Förra veckan när riksdagen var plenifri hade jag nöjet att delta i en workshop på ämnet ”Inclusive growth”. Det var OECD:s generalsekreterare Angel Gurría som med stöd av the Ford Foundation samlat oss,ett drygt femtiotal personer i Paris för att under ett par dagar samtala om ämnet. När jag såg den preliminära deltagarlistan insåg jag att detta skulle bli ett spännande möte. Deltagarförteckning innehöll ett antal professorer och chefer för diverse internationella organisationer. När jag avkrävdes att ange titel insåg jag att det föreslagna Mr skulle framstå anonymt bland ett antal Prof, Sir och Lady. Jag löste det hela genom att använda min formellt korrekta titel Överstelöjtnant (Lieutenant colonel). När jag anlände till möteslokalen hälsades jag av en av mötesarrangörerna med ett hurtigt ”good morning colonel!” med ens kände jag mig nästan förflyttad till Fawlty Towers. Jag kunde under diskussionerna konstatera att ett stort antal av deltagarna anslöt sig till det skriftliga bidrag som jag lämnat som handlade om social rörlighet. I ett av de avslutande passen kallades jag fram på scen för att framföra mina åsikter. Jag valde då att betona ledarskapet och då framförallt det politiska ledarskapets betydelse. Jag berättade om min amerikanske officerskollega som valdes in i Kongressen och fick frågan ”hur kan du byta från det mest respekterade yrket till det minst respekterade?” Därefter framförde jag att många politiker begår ett klassiskt misstag och överskattar väljarnas kunskap samtidigt som man underskattar deras intelligens. Väljarna belönar politiker som vågar genomföra sunda reformer. Valfläsk som är så vanligt i bl.a. USA vinner ingen respekt. Jag framförde dessutom att jag var förvånad över att så många av workshopdeltagarna uttalat sig negativt om marknadsekonomi då jag uppfattade OECD som varande en pro-marknadsekonomisk enklav i Paris. Jag hann också få med att jag anser attAdam Smiths teorier är fortsatt giltiga. På den efterföljande mottagningen berättade ordföranden för the Ford Foundation att han hade tagit intryck av mitt inlägg och låtit det påverka sitt slutanförande, jag blev dessutom bjuden att besöka the Ford Foundation i New York. OECD:s generalsekreterare avslutade workshopen med att bjuda in alla deltagarna till ett nytt möte i höst.

Inga kommentarer: