fredag 31 oktober 2008

Östros dilemma

Ett antal händelser har idag gjort att det fokuserats på de ledande paren inom de två största partierna. De två regeringsalternativens uppställningar för statsminister – finansminister har ställts emot varandra. Om valet 2010 blir en förtroendeomröstning om just detta så har vi moderater goda chanser att göra ett fantastiskt bra val. Tidningen Focus har en längre artikel där man jämför Anders Borg med Thomas Östros. Jag har under mina två år i riksdagen kunnat syna de två lite sömmarna. Båda två är kunniga och begåvade både som personer och politiker. Trots att Anders Borg är både yngre i ålder och som minister (2 år för Borg mot 10 år för Östros) framstår han som den mer erfarne. Thomas Östros har också ett stort handikapp, han tvingas företräda en politik som många gånger måste gå emot hans bättre vetande. Tydligast blir det när han pressas om han som nationalekonom håller med om teorierna bakom de socialdemokratiska förslagen. På den frågan har han emellanåt svarat att här i riksdagen är vi inte som nationalekonomer utan som politiker.


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: