onsdag 8 oktober 2008

Vilken skuld har politiken?

Dagen är full av dystra besked. Ett av de dystrare kommer från Volvo i Göteborg. Det är Volvo personvagnar som varslar ytterligare 3000 om uppsägning. Många faktorer har verkat emot Volvo PV på sistone. På sin viktigaste marknad, USA, har man tappat halva försäljningen. En fråga som vi politiker borde ställa oss är om våra åtgärder bidragit negativt till situationen. Är det så att tjänstebilsreglerna som ibland skräddarsytts för Volvo och SAAB kan ha verkat fördröjande på övergången till mindre bränsleslukande modeller? Har den politiska styrningen mot etanol, bl.a. genom pumplagen, bidragit till att Volvo och SAAB förletts att alltför ensidigt satsa på detta bränsle. Nu höjs röster för att regeringen ska göra riktade insatser för fordonsindustrin. Jag anser att det nu gäller att vara mycket omdömesfull. Vi får inte återuppliva Nils G Åslings industriakut från 70-talet. De åtgärder som då vidtogs bidrog snarare till att fördröja och försvåra en nödvändig strukturomvandling.
SvD Aftonbladet SvT
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: