måndag 30 november 2009

Flera intressanta förslag

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) presenterar idag en rapport om förvaltningen av AP-fonderna. Jag tycker att de lyfter fram ett antal intressanta förslag som förtjänas att studeras närmare. Särskilt gillar jag deras förslag att stärka AP-fondernas fokus på sin huvuduppgift att utgöra buffert för pensionssystemet. Metoden de föreslår är att jämställa AP-fonderna med riksbanken och ge dem ett stärkt oberoende. Erfarenheterna av en oberoende riksbank är goda och jag tycker det är väl värt att värdera förslaget närmare. Ett par andra förslag för att minska AP-fondernas politisering av näringslivet redovisas, investeringarna skulle kunna genomföras i form av derivat eller så skulle AP-fonderna likt den norska oljefonden förbjudas att investera i inhemska aktier. Jag tycker derivatidén är spännande men den behöver utredas ytterligare. På vilket sätt skulle det påverka marknaden om AP-fonderna handlade derivat motsvarande en aktieportfölj på 800 miljarder.
Hur som helst, ESO-rapporten förtjänar att studeras närmare och jag räknar med att den kommer att bli föremål för ytterligare debatt och diskussion.

DN Expressen Aftonbladet

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Huvudsaken är väl,att man inte gör en fond av hela kakan. Konkurrensbegränsning är inte bra.
Det tycks föreligga olika meningar i ärendet.