lördag 7 april 2012

Farligt förslag

Sveriges problem är inte, trots att man av den senaste debatten kan förledas att tro det, att det svenska hushållen lånar för lite pengar. Räntan har under en lång period varit på en historisk låg nivå och detta tillsammans med att skattesystemet stimulerar lånefinansiering har bidragit till att driva upp hushållens skuldsättning. Utvecklingen där skulderna växer snabbare än inkomsterna är inte långsiktigt hållbar. Detta är det långsiktiga problemet. Socialdemokraternas Jennie Nilsson vill nu bidra till att underblåsa denna skuldtillväxt ytterligare. Hon föreslår att SBAB med staten som ägargarant ska bidra till att ytterligare skuldsätta hushållen. SBAB bidrog under den Socialdemokratiska regeringen till den osunda skuldsättningen som vi med tiden kommer att få se konsekvenserna av. SBAB drev en mycket aggressiv utlåningspolitik där man lånade ut upp till husets taknock. Historien förskräcker. I USA bidrog staten via låneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae till en av världshistoriens största lånebubblor. Jennie Nilsson verkar ha missat den finanspolitiska historien eller så är hon bara intresserad av att vinna kortsiktiga politiska poänger. Vad staten istället borde göra är att sälja SBAB. På det sättet ges det en möjlighet för en annan aktör att ta sig in på den svenska marknaden och bidra till ökad konkurrens. Tyvärr blockeras detta av den samlade oppositionen i riksdagen. Jag anser dock att mycket av diskussionen om att det saknas konkurrens på bankmarknaden i Sverige haltar. Den intresserade huslånekunden kan genom några enkla knapptryckningar på datorn få konkurrerande förslag från mer än tio olika låneinstitut. SvD SvD ledarsidan

4 kommentarer:

Anonym sa...

Göran,

Bara för att det finns några fler aktörer än endast en bank betyder inte det att konkurrensen fungerar.
Vi har ett oligopol i Sverige där man starkt kan misstänka viss kartellbildning.
Storbankerna pratar om ökade upplåningskostnader och det är till viss del sant men man talar väldigt tyst om räntegapet mellan in- och utlåning som ökat kraftigt hos samtliga storbanker de senaste åren.
Swedbank är den bank som har störst inlåning i Sverige, lejonparten av det Swedbank lånar ut till bolånekunder är redan inlånade pengar av övriga kunder. Räntemarginalen på dessa pengar är upp mot 400 punkter (4%) vilket är åt skogen för mycket. Detta hade inte förekommit om vi hade haft ett banksystem i Sverige med FUNGERANDE konkurrens.

Sedan kan man ju med rätta tycka att vår finansminister bör hålla klaffen med skäll på storbankerna om han inte avser att ge SBAB order om att sänka skillnaden mellan in- och utlåning vilket faktiskt skulle tvinga storbankerna att följa med.

I övrigt håller jag med dig, lite elakt kan man säga att skillnaden mellan Sverige och Grekland är att i Sverige är det medborgarna som personligen är kraftigt överbelånade medan i Grekland är det staten.

//Jonas75

//Jonas75

Göran Pettersson sa...

Bolån användes som ett lockbete i början av 00-talet. Pengarna tjänade bankerna på andra tjänster framförallt fondhantering. Jag delar inte din uppfattning om räntemarginalerna. På bundet sparande motsvarande de bindningstider som råder för huslån får man runt 3 % idag.

Anonym sa...

Samtliga storbanker redovisar kraftigt ökad vinst på räntenettot i sina årsredovisningar för 2012, det är fakta.
Beror detta på något annat en att skillnaden mellan in- och utlåningsräntorna har ökat?
Berätta gärna det för mig i sådana fall.

//Jonas75

Anonym sa...

Huvudet på spiken Jonas75!

//Professorn