fredag 6 april 2012

Viktig att få ordning på företagsbeskattningen

Näringslivet är missnöjda med regeringens förslag om begränsningar av företagens avdragsrätt. Jag har förståelse för deras kritik när det gäller rättssäkerheten. Det är inte en ideal lagstiftning när en myndighet, i detta fall Skatteverket, ges rätten att avgöra om en transaktion ska bedömas som affärsmässig eller ej. Lagar ska vara tydliga och den som följer dem ska inte riskera att straffas. Problemet med de så kallade räntesnurrorna har två grundläggande orsaker. Den ena är att skattesystemet gynnar lånat framför eget kapital den andra orsaken är att svensk bolagsskatt inte längre är internationellt konkurrenskraftig. En av undertecknarna av näringslivets brev till finansdepartementet var Rune Andersson. Han är ordförande (rättelse RA är kommittéledamot) för företagsskatteutredningen. Jag hoppas att han i den utredningen tar fram bra förslag som kommer tillrätta med de problem som räntesnurrorna är ett symptom på. Vid ett seminarium hos Timbro tidigare i veckan framfördes ett intressant argument mot bolagsskatten från en av åhörarna. Han framförde att de var företagen som gick med vinst som skulle få behålla pengarna då dessa drev utvecklingen framåt. De företag som gick med förlust ansåg han vara parasiter på samhället. I Storbritannien sänks nu bolagsskatten och jag anser att Sverige borde gå samma väg. Med en låg bolagsskatt stimuleras bolagen att ägna sin kraft på att bli lönsamma och pengarna kan stanna i företagen. Detta kombinerat med en mer skatteneutral behandling mellan lånat och eget kapital skulle bidra till att skapa finansiellt starka svenska företag. SvD VA DN

2 kommentarer:

Niclas Virin sa...

Rune Andersson är inte ordförande för Företagsskatteutredningen. Det är H G Wessberg.

Problemet med de så kallade räntesnurrorna är inte de två grundläggande orsaker du anger (att skattesystemet gynnar lånat framför eget kapital och att svensk bolagsskatt inte längre är internationellt konkurrenskraftig). Det är att bolagsvinst över huvud taget beskattas.

Jag håller helt med den talare som på Timbroseminariet argumenterade för bolagsskattens avskaffande. Ett antal argument för detta finns på http://exitbolagsskatt.blogspot.se/

Niclas Virin sa...

Ett litet tillägg. Jag är ingen vän av lagförslaget, men det innebär faktiskt inte att "en myndighet, i detta fall Skatteverket, ges rätten att avgöra om en transaktion ska bedömas som affärsmässig eller ej".
Enligt förslaget ska reglerna tillämpas "om Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en
väsentlig skatteförmån". Bevisbördan ligger således på Skatteverket.