fredag 10 maj 2013

Euron i enlighet med "Mastrich-fördraget"

EU-komissionens ordförande Barroso påtalade i ett tal att Sverige inte har något formellt undantag mot att införa Euron som valuta. Han har förvisso formellt rätt men det avsåg Euron i enlighet med Mastrich-fördraget. Sedan dess har Eurozonen brutit mot i stort sett alla bärande delar i uppgörelsen rörande Euron, (stabilitets-och tillväxtpakten och no-bail ou klausulen). Därför är frågan inte aktuell intill eurozonens länder fått ordning på den gemensamma valutan. Därefter följer en svensk process som inkluderar vinnandet av brett parlamentariskt och folkligt stöd för ett införande.
Aftonbladet

2 kommentarer:

Magnus Redin sa...

Vi kan dela valuta med Finland när de ger upp...

Stefan sa...

Herregud, du kan ju inte ens stava till Maastricht.