onsdag 15 maj 2013

Sverige nämns regelbundet som ett fördöme när det gäller "Inclusive growth"- "Inkluderande tillväxt


Det är tragiskt att följa debatten runt OECD:s rapport om inkomstfördelning. Ett antal vänsterdebattörer vantolkar undersökningen och svartmålar situationen i Sverige. Jag har under de senaste tre åren deltagit vid ett flertal seminarier med OECD. Jag deltog dessutom på en personlig inbjuda från generalsekreteraren vid OECD:s och Ford Foundations gemensamma workshop om inkluderande tillväxt. I alla sammanhang har Sverige lyfts fram som det ledande exemplet på hur man med bra ekonomiska reformer kan åstadkomma inkluderande tillväxt. När jag besökte OECD:s center i Washington uttalade centrets chef det mycket klart och tydligt. Ni är bäst i klassen oavsett hur man mäter.

 

Här följer ett antal kommentarer till den svenska debatten:

·      Inkomstskillnaderna har ökat gradvis sedan början av 1990-talet. Det ser vi även internationellt. För svensk del förklaras detta av att de som tjänar allra mest har dragit ifrån, men också att utanförskapet växte och befästes.

·      Den stora ökningen skedde under socialdemokratiska regeringar fram till 2006. [86% av de ökade inkomstskillnaderna 1995–2010 uppstod under socialdemokratiska regeringar, dvs. fram till 2006]

·      Jämfört med de flesta andra länder har Sverige en mycket jämn inkomstfördelning. Detta blir ännu tydligare om man även omfattar offentligt finansierade välfärdstjänster (vård, skola och omsorg). Med det utvidgade inkomstmåttet hade Sverige i den senaste internationella jämförelsen (obs! 2007) den lägsta inkomstspridningen i OECD-området.

·      Regeringens främsta mål har från dag ett hösten 2006 varit att få fler i arbete. Flera reformer som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och stärker incitamenten till arbete har genomförts. På sikt kan denna politik framförallt förväntas gynna dem som i dag har låga inkomster och står utanför arbetsmarknaden. Sedan dess har sysselsättningen ökat med 200~000 och utanförskapet minskat med 200 000. Denna utveckling leder i förlängningen till minskade skillnader och ökad sammanhållning.

 

Vad borde prioriteras? Ytterligare jobbskatteavdrag som på ett bra sätt kombinerar tillväxt och ökade incitament till försörjning via förvärvsarbete. Dessutom satsningar på utbildning som jämnar ut förutsättningarna för en ekonomisk karriär.

SvT
 

 

Inga kommentarer: