tisdag 11 november 2014

Åter i uniform

Jag knackar dessa rader på flygplatsen i Bryssel. Idag högtidlighåller man i Belgien vapenstilleståndsdagen det vill säga slutet på första världskriget. Igår träffade jag i EU-parlamentet tillsammans med ett antal tjänstemän från Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) ett knappt femtiotal ledamöter av EU-parlamentet och redovisade för dem vikten av att parlamentariker engagerar sig i arbetet som utförs av Världsbanken och IMF samt formerna för detta engagemang. Beaktande Europas tragiska 1900-tals historia är det viktigt att vi vårdar institutioner som arbetar förebyggande för att undvika att ekonomiska obalanser och kriser eskalerar vilket i förlängningen kan leda till väpnade konflikter som det gjort i vår blodiga historia. Den ideologiska spännvidden i EU-parlamentet är markant större än i riksdagen. Så det blev flera rätt starka inlägg riktade till representanterna från Världsbanken och IMF. Glädjande nog kunde vi innan vi åtskildes nå enighet om värdet av en fortsatt dialog mellan Världsbanken/IMF och parlamentarikerna och jag fick ta emot ett antal medlemsansökningar till Parlamentarikernätverket för Världsbanken och IMF på vilkets uppdrag jag deltog i mötet. Måhända var gårdagens insats ett litet bidrag till stärkandet av freden i Europa. Imorgon ska jag tala vidare på det ämnet under riksdagens allmänpolitiska debatt. På eftermiddagen väntar en prövning av ett annat slag då jag ska ta mig i min uniform för att bege mig till börshuset för att närvara vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag med efterföljande högtidsmiddag på Karlberg.

Inga kommentarer: