fredag 21 november 2014

Nytt uppdrag inom Nato

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit att denna mandatperiod i riksdagen innehåller ett antal nya arbetsuppgifter för min del då jag flyttat till utrikesutskottet som en del av det uppdraget har jag valts till riksdagens delegationer till de parlamentariska församlingarna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Nato. De närmaste dagarna genomför Nato PA sitt årsmöte i Haag. Programmet innehåller ett stort antal anföranden av ledande Nato-politiker och experter, bland andra ska Natos:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tala till församlingen. En viktig del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper som behandlar olika ämnen. Ett möte likt detta ger också rikliga möjligheter till informella diskussioner med parlamentskollegor från andra länder och därigenom skaffa sig en bra bild av olika länders syn på den aktuella situationen, jag återkommer med en längre rapport efter mötet

Inga kommentarer: