torsdag 21 augusti 2014

Flit och ansvar belönas

Norrtälje kommuns skattebetalare har varit arbetssamma och höjt sin beskattningsbara inkomst från 139 781 kronor per invånare 2006 till 170 107 kronor per invånare 2012. Detta har lett till ökade skatteintäkter trots sänkt kommunalskatt, de ökade skatteintäkterna ha använts dels till realt höjda anslag till de skattefinansierade välfärdsverksamheterna dels till att amortera av kommunens alla lån på verksamheten samt bygga skyddsvallar mot ekonomiskt kärvare tider. när allt detta är betalt så har kommunen ändå haft råd att ersätta det gamla uttjänta badhuset, som sålts och marken kommer bebyggas med bostäder. Det nya badhuset är trots en fördyrning pga vissa miljöåtgärder för att skydda en påstådd population av salamandrar färdigställt inom budget. Att arbete och finansiellt ansvarstagande lönar sig kan ni se här. http://norrteljetidning.se/tv

1 kommentar:

A. Nilsson sa...

Salamandrar är alltid en bra extra inkomst för konsulter.