lördag 2 augusti 2014

Schablonmässigt tänkande skapar en medioker riksdag


Jag anser att vi i Sverige på grund av ett schablonmässigt tänkande misshushållar med kompetens. Ofta gäller detta ålder då man på arbetsplatser och inom politiken tittar snett på den som uppnått en viss levnadsålder och mer eller mindre tvingar dem i pension. Detta sagt är lösningen enligt min uppfattning inte den som förespråkas av riksdagskandidaterna Rolf Åsbjörnsson och Leif Hallberg på SvD Brännpunkt. Riksdagen skulle enligt min uppfattning vinna på om partierna fokuserade mer på kandidaternas förmåga att väl representera sina väljares åsikter och bidra med kompetens än på kandidaternas personnummer folkbokföringsadress och vad som kan utläsa av ett enkelt DNA-prov. Betänk att om man önskar en riksdag med 349 ledamöter som är nästan perfekt representativ är den rätta lösningen at låta lotten avgöra vilka som ska ikläda sig uppdraget. Med denna metod säkerställs representativiteten men samtidigt så skulle Sveriges lagstiftande församling per definition vara medioker.  Personumret säger att jag är 54 år gammal och man. Trots detta ser jag fram emot att efter bästa förmåga i riksdagenrepresentera alla mina väljare även om deras personnummer och DNA-prov skulle ge ett annat resultat.

Göran Pettersson (M)

 

Inga kommentarer: