fredag 1 augusti 2014

Ängslig undfallenhet riskerar leda till en hög slutnota


Sommaren 2014 har inte bara varit ovanligt varm.  I Europa upplever vi en kris som riskerar den fred och det välstånd vi européer fått uppleva efter Sovjetunionens upplösning.  Rysslands president Putin har slagit in på en väg där den stora staten med vapenmakt och hot därom utmanar internationell rätt, ingångna avtal och grannstaters territoriella suveränitet. För småstater likt vår egen är det av största vikt att EU agerar enigt, kraftfullt och samordnat med USA emot de ryska övergreppen på internationell rätt och Ukrainas suveränitet. En ängslig undfallenhet i denna principiellt viktiga fråga riskerar att priset som medborgarna i Europa kommer att behöva betala senare i form av död och ödeläggelse blir mångfalt högre. För ett långsiktigt fredligt och ekonomiskt och kulturellt blomstrande Europa räcker det inte med att kväsa Putinregimens imperieambitioner det är samtidigt viktigt att EU tillsammans med USA bistår det ukrainska folket såväl ekonomiskt, moraliskt och politiskt med återuppbyggandet av deras land. Ett demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt Ukraina skulle kunna tjäna som förebild för alla ryssar som vill se en utveckling av Ryssland till en modern demokratisk stat av europeiskt snitt. Ett kraftfullt agerande nu är en långsiktig investering i vår säkerhet och välstånd.  

 

Göran Pettersson (M)

1 kommentar:

Hans-ove görtz sa...

Bra Göran!
Snart kan vi börja utreda NATO anslutning!