fredag 12 juni 2009

Det lönar sig att besöka Norrtälje

Jag har botaniserat lite i personavalsstatistiken rörande de moderata kandidaterna. När man jämför resultatet för landet som helhet med resultatet i Norrtälje framträder några skillnader. De på nationell nivå tre framgångsrikaste kandidaterna har även gått bra i Norrtälje ja till och med betydligt bättre än i landet som helhet. I topp ligger Anna Maria Corazza Bildt som fått 23,05 % av de moderata rösterna, detta är hela 8,74 procentenheter högre än i landet som helhet. Anna Maria besökte Norrtälje två gånger under kampanjen och dessutom så var hon intervjuad i Norrtelje Tidning samt hade en debattartikel i samma tidning. Trean på listan Christofer Fjellner fick 7,3 % av moderatrösterna i Norrtälje mot 6,73 % i hela landet. Även Christofer besökte Norrtälje under kampanjen. Dessutom bidrog han med en artikel i tidningen. Lite längre ned på listan återfinner vi Arba Kokalari, hon fick tre gånger så hög andel av moderatrösterna i Norrtälje 0,25 % som i hela landet. Arba höll under kampanjen ett öppet möte i Rimbo samt hade en debattartikel i Norrtelje Tidning. Även valsedelns etta, Gunnar Hökmark, fick ett högre resultat i Norrtälje, 19,52 % mot 15,17 %. Gunnar besökte inte Norrtälje under valkampanjen däremot hade han debattartiklar i Norrtelje Tidning. Det går säkert att dra ett antal olika slutsatser av resultaten. Men visst är det slående att kandidaterna som kampanjat i Norrtälje även har fått högre resultat här än i landet som helhet.

Inga kommentarer: