söndag 21 juni 2009

Politikens bonus stavas valfläsk

I dagens DN Debatt slår Antonia Ax:son Johnson ett slag för det personliga ägandet och det ansvar det medför. Jag har lätt för att instämma i hennes resonemang. Anledningen till hennes skrivande är regeringens egendomliga beslut att politisera AP-fonderna genom att ge dem direktiv för hur de ska agera i bolagen som ingår i placeringsportföljerna. Antonia Ax:son Johnson framför att de största riskerna tas när man kopplingen är svag mellan det personliga ägandet och maktutövandet. Hon lyfter fram riskerna med tjänstemannastyrda bolag där kopplingen till den personliga ekonomiska risken är liten. Man kan fråga sig var vi politiker kommer in på denna skala? Är politiken att jämföra med ett familjeföretag eller ett tjänstemannastyrt bolag med otydliga ägare? Jag tycker inte att svaret är uppenbart. Jag kan nog tycka att politiken delvis har haft drag av familjeföretaget, inte för att uppdragen gått i arv, utan därför att ansvaret mot parti och nation haft någon sorts högre värden förknippade med sig. I takt med att partierna alltmer har utvecklats till kampanjorganisationer och politiken blivit mindre övertygelsestyrd så har det dock skett en förskjutning. Politiken har alltmer kommit att likna ett tjänstemannastyrt bolag som i första hand ser fram emot nästa kvartalsrapport. Målet är inte längre samhällsförändringen, eller möjligen förhindrandet där av, utan väljarsiffrorna och nästa val. Målet blir valresultatet och ledningens bonus stavas ”valfläsk”. På annat sätt kan jag inte tolka min regerings klåfingrighet när det gäller politiseringen av ägandet i AP-fonderna. Jag hoppas att denna trend av kvartalspolitik snart blir omodern och att vi redan vid nomineringarna inför valet 2010 kommer att få uppleva en renässans för övertygelsepolitiker med ansvar och långsiktighet.

För några veckor sedan så gästade Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder mig och Jacob i ”Den politiska talradion”. Vi talade då bland annat om AP-fonds beslutet och inslaget av personval i den svenska politiken. Programmet går att lyssna på direkt på nätet och återfinns på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/05/20/pj-anders-linder-gastar-den-politiska-talradion/

Inga kommentarer: