onsdag 3 juni 2009

Två bra exempel?

Partierna har haft dåligt med tittare på sina Youtube-filmer. Kanhända beror det på att de ofta är fruktat tråkiga, likt svensk politik ofta är. Jag tycker dock att Gunnar Hökmark lycktas med att göra en riktig kultfilmsnutt. Extra rolig blir filmen för den som sett Gunnar Hökmark leverera sina anföranden. Vid månadsskiftet mellan mars och april gjorde jag och min politiske sekreterare Jacob en egen liten Youtube-film. Den fick oväntat stort genomslag. Till dags dato har den setts av nästa 500 tittare. Vad som förvånade ännu mer än tittarsiffran var att innehållet fick en väldigt stor spridning. Än idag får jag frågan ”Vad gör du här, är inte du i Finland?”

Expressen


Inga kommentarer: