söndag 20 december 2009

Nyttig tillnyktring

I Sverige finns enligt min uppfattning en överdriven tilltro till FN. Jag tror att den senaste klimatkonferensen kan ha bidragit till att denna övertro har reducerats något. Det är något underligt att en organisation som ger vetorätt till diktatorer som förtrycker sina folk hyllas som demokratisk. Personligen har jag mycket svårt att se hur det ska gå att åstadkomma ett fungerande globalt system för utsläppen av växthusgaser. Vissa länders hela försörjning bygger på försäljning av fossila bränslen och de torde i det längsta motsätta sig alternativt strunta i ett globalt avtal. Nej klimatfrågan behöver nog lösas på ett annat sätt än via ransonering. Egentligen förhåller det sig väl inte annorlunda än temperaturregleringen i ett växthus. Se till att du har tillräckligt med energi för stödvärme under vintern och skaffa instrålningsskydd för sommaren.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: