lördag 12 december 2009

Opinionsläget i Norrtälje

I torsdags redovisade SCB sin stora undersökning av partisympatierna. Undersökningen är så pass stor att det med rimlig statistisk säkerhet går att särredovisa regioner. För valkretsen Stockholms län (länet förutom staden Stockholm) redovisar undersökningen följande resultat.
Moderaterna 45,2 %
Centerpartiet 1,5 %
Folkpartiet 9,2 %
Kristdemokraterna 1,3 %
Socialdemokraterna 27,1 %
Vänsterpartiet 5,4 %
Miljöpartiet 7,4 %
Övriga partier 3,3 %

Om detta hade varit valresultatet så skulle troligen Centerpartiet och Kristdemokraterna inte ha fått något mandat i riksdagen från valkretsen Stockholms län. Jag har roat mig med att jämföra SCB-undersökningens resultat med valresultaten för senaste riksdagsvalet i Stockholms län och kommunfullmäktigevalet i Norrtälje. Givetvis innehåller sådana här tranformeringar många osäkerheter men jag tycker ändå att de kan tjäna som viss vägledning om opinionsläget i Norrtälje.
Transformerat till valresultat i kommunfullmäktige i Norrtälje så skulle SCB-undersökning motsvara följande resultat.
Moderaterna 34 % (21 mandat + 3 jämfört med idag)
Centerpartiet 3,7 % (2 mandat – 6)
Folkpartiet 7,4 % (5 mandat oförändrat)
Kristdemokraterna 0,9 % (1 mandat – 2)
Socialdemokraterna 34,4 % (21 mandat + 2)
Vänsterpartiet 5,0 % (3 mandat oförändrat)
Miljöpartiet 6,4 % (4 mandat +1)
Övriga partier 2,5 % (0 till 2 mandat beroende på hur rösterna sprids mellan olika partier)
Ytterligare 2 mandat kommer att delas ut men det kommer att ske med mycket knappa marginaler.
Mandatmässigt väger det alltså helt jämnt mellan de borgerliga partierna och de övriga, fördelningen av de sista mandaten i kommunens två valkretsar skulle bli avgörande.
Nu tror jag dock att det finns ett par viktiga invändningar mot denna transformering. För det första är en opinionsundersökning inte samma sak som ett valresultat. För det andra så har framförallt Centerpartiet en mycket stark partiorganisation i Norrtälje. Det gör att opinionstappet i länet i övrigt inte får fullt genomslag i Norrtälje. Så även med veckans relativt dåliga resultat i opinionen så är nog den borgerliga majoriteten i fortsatt men knapp ledning i Norrtälje kommun. Nu gäller det för alla de borgerliga partierna att kavla upp ärmarna och genomföra en bra valrörelse.

2 kommentarer:

Nils Matsson, moderat sa...

Göran, jag vet inte hur sofistikerad du har varit, då du har transformerat opinionsundersökningen till Norrtäljes förhållanden. Det kanske leder för långt att redogöra för det här, men det vore intressant. Moderaterna har ju som målsättning att bli största parti i kommunen. Idag är det Sossarna med 19 mandat och M med 18. Ditt prognostiserade tapp för C på 6 mandat låter mycket och du skriver ju också att så blir det nog inte. Men ditt resonemang vore intressant att följa. Lokal politikers popularitet och förtroende spelar säkert mycket stor roll också.

Nils Matsson, moderat sa...

Göran!
Det blev fel angående Sossarnas mandat i Norrtälje. De har 21 idag, men på hemsidan kan man bara se 19, trots att det står 21 i ingressen på sidan. Ska uppmärksamma kommunen på det.