torsdag 4 februari 2010

Bra med direkt ägande

Finansmarknadsminister Mats Odell förvarnar idag på DN-debatt att regeringen kommer återkomma till riksdagen med ett antal reformer inom den finansiella sektorn. Jag uppskattar verkligen att Mats Odell drar en lans för det direkta aktieägandet. Ett problem inom näringslivet är att ägandet har blivit för anonymt och tjänstemannastyrt. Istället för att ägas direkt av människor av kött och blod (finansmarknadsministerns ord) så ägs näringslivet av institutioner. Genom att förenkla skattereglerna runt enskilt ägande av aktier blir det förhoppningsvis fler som placerar direkt i aktier istället för i fonder.
Mats Odell lyfter i artikeln också upp AP-fonderna och upplyser om att ett beslut om dessa ska tas av pensionsgruppen tidigt i år. Jag har under det senaste åren blivit alltmer skeptisk till konstruktionen med AP-fonder. Erfarenheten har visat att det trots regelverket är svårt för regeringen att hålla fingrarna borta. Den politiska frestelsen att politisera ägandet verkar bli för stark. Om staten ska fortsätta med dessa buffertfonder är det därför nödvändigt att ytterligare förstärka skyddet mot politisk styrning av ägandet i fonderna. Jag hoppas att pensionsgruppen har insett det.

Inga kommentarer: