måndag 1 februari 2010

Talar Östros av egen erfarenhet?

Under gårdagens partiledardebatt angav Fredrik Reinfeldt en felaktig faktauppgift. I underlaget han hade fått från finansdepartementet hade man missat att SCB bytt mätmetod mellan 2006 och 2009. Givetvis är det inte bra när statsministerns uppgifter inte stämmer men jag tror att Thomas Östros i sin indignation över det inträffade snarast avslöjar sig själv. Om han är ärlig i sin framförda uppfattning att han tror att felet är medvetet så säger det nog mer om honom själv och hans erfarenheter från den socialdemokratiska regeringen.

Jag tror dock att felet kommer att ha en positiv sak med sig. Fler blir uppmärksammade på att sysselsättningen idag är högre, om än inte så mycket högre som statsministern angav, idag än vid valet 2006. Detta trots att Sverige har drabbats av en global ekonomisk kris vars motsvarighet vi inte skådat sedan andra världskriget. Vi kommer aldrig att få veta hur sysselsättningen hade utvecklats om krisen inte kommit men det torde vara svårt att finna någon som innerst inne tror att siffrorna då hade varit avsevärt bättre. Arbetslinjen innebär att det är fler som ska arbeta och därigenom försörja sig själva och samtidigt bidra till den gemensamma välfärden. Här gick den politiska skiljelinjen mellan Alliansen och Socialdemokraterna vid valet 2006 och rollerna verkar bli de samma vid valet 2010. Alliansens arbetslinje ställs mot de Rödgrönas bidragslinje.
SvD DN Sydsvenskan

1 kommentar:

Mikael sa...

Hej!

Det blir alltid en väldig diskussion så fort någon gör det minsta lilla "misstag". Det är mänskligt att fela, det har vi alla fått lära oss.

Det är onödigt med hög svansföring av Östros.

Vad gäller sysselsättningen så ser det olika ut bland olika grupper av individer. Givetvis har sysselsättningen minskat inom industrin där varsel lagts och fullföljts. Sedan finns det vissa som blivit återanställda efter en tid.

Men, sedan finns det de grupper av individer där arbetslösheten bara ökat hela tiden. Här hittar vi ungdomarna och här hittar vi de nyutexaminerade och relativt nyutexaminerade akademikerna enligt bland annat JUSEK som följer detta mycket noga. Vi kan se tex bland de arbetslösa akademikerna att det i första hand är nyutexaminerade och relativt nyutexaminerade akademiker inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna där arbetslösheten bara ökat hela tiden.

Detta beror på att vi tar in fler och utexaminerar fler trots att både SCB och Arbetsförmedlingens statistik visar på att det finns fler utexaminerade än vad det finns avsättning på arbetsmarknaden. Det förväntas fortsätta på samma väg under många år framöver det skriver bland annat tidskriften Akademikern.

Då jag själv tillhör samhällsvetarna eftersom jag har examen i statsvetenskap, men också har utbildning i Omvärldsanalys så har jag vid sidan om mitt mycket aktiva jobbsökande också ägnat en del tid åt att studera och analysera hur det ser ut i vår omvärld.

Då hittar jag något väldigt intressant, nämligen att i Kanada och Amerika så ser situationen helt annorlunda ut och det beror på att där så är samverkan mellan akademi och verklighet väletablerat sedan en lång tid tillbaka. Dessutom har man sätt till att få in det här med samverkan mellan utbildning och det omkringliggande samhället även längre ner i utbildningssystemet för att bättre förbereda eleverna för övergången till arbetsmarknaden. Denna samverkan har varit och är mycket effektiv när det gäller att få fler in på arbetsmarknaden.

Sedan finns det också en större uppfinningsrikedom när det gäller att bilda "partnerskap" mellan olika aktörer för att hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden och att stanna där långsiktigt. I Australien har de tex ett mycket framgångsrikt partnerskap som heter Centrelink och i Storbritannien har de ett mycket framgångsrikt "partnerskap" som heter Workinglinks.

Vi har inget liknande i Sverige så vi har en hel del att lära av andra länder. Det gäller bara att vara "open minded" istället för att vara fördomsfull och tro att Sverige alltid vet bäst.

Jag önskar bara att fler lyssnade på vad jag har att berätta om det här för att jag tror verkligen på de här sätten att arbeta för att fler skall kunna komma in på arbetsmarknaden och det långsiktigt.

Mvh

Mikael