onsdag 3 februari 2010

Roslagsbostäder bygger

Igår presenterade den rödgröna oppositionen ett utkast till bostadspolitik. Tanken är att man genom subventioner ska få fart på byggandet. Jag är skeptisk. Tidigare subventionsprogram har medfört att byggbranschen inte utsatts för det effektiviseringstryck som varit så positivt för produktiviteten i andra branscher. Subventioner riskerar också att rikta produktionen till det som är subventionerat snarare än det som är efterfrågat. Jag är ordförande för Norrtälje kommuns bostadsbolag Roslagsbostäder AB och vi har så sent som förra veckan haft inflyttning i ett nyproducerat hyreshus. Fastigheten är byggd helt utan subventioner och vi betalar marknadsmässig ränta på lånen. Fastigheten är fullt uthyrd från dag 1 och ger ett positivt kassflöde. Huset är byggt i fabrik vilket gett en lägre produktionskostnad än om vi byggt på plats. Men kanske viktigast av allt, vi har utnyttjat situationen. Lågkonjunkturen kombinerad med avsaknaden av subventioner har medfört att byggarnas marginaler idag är avsevärt lägre än tidigare.

De rödgrönas utspel är dåligt för Sverige men för Roslagsbostäder kan det vara kortsiktigt bra. Många fastighetsägare kommer nu att invänta det ovissa riksdagsvalet för att vid en eventuell rödgrön valvinst kunna bygga med subventioner. Detta torde medföra att det fram till valet kommer att råda fortsatt prispress på bostadsproduktionen. Den avser vi i Roslagsbostäder att utnyttja.
SvD DN

Inga kommentarer: