tisdag 16 februari 2010

Han kan vara rätt trots att han heter Hans

Anders Borg är en av mina favortipolitiker alla kategorier. Han är inte bara en bra finansminister för Sverige han är dessutom en spännande politiker på den internationella finanspolitiska arenan. Att han dessutom är kvicktänkt, kunnig och trevlig gör inte saken sämre. På ett par punkter tycker jag dock att han har rejält fel. Den ena frågan gäller vikten av att staten inte använder ägandet i AP-fonderna till att politisera näringslivet. Jag tycker att staten ska hålla tassarna borta Anders Borg är snällt tolkat otydlig. Den andra frågan gäller synen jämställdhet. När det gäller jämställdheten så delar nog jag och Anders Borg samma övergripande mål om att alla ska ges samma möjligheter, däremot har vi radikalt olika syn på hur de ska uppnås. Jag vänder mig mycket starkt mot tankarna på att vi ska gå mot en ökad kollektivisering där individer i första hand identifieras av sitt kön. Likaså är jag stark motståndare mot att staten ska gå in och styra vilken könsfördelning det ska vara på styrelseledamöterna i börsbolagens styrelser, detta är en fråga för ägarna.

Jag har därför lite svårt för att inte dra på smilbanden när Anders Borg nu utsett ytterligare en man till statssekreterare i finansdepartementet. Av hittills åtta utsedda statssekreterare i Anders Borgs eget departement har sju varit män. Jag tror säkert att Hans Lindberg är den mest lämpade för jobbet, jag har inget problem med hans könstillhörighet eller att det redan finns en statssekreterare på finansdepartementet som heter Hans. Men bäste Anders Borg hur ska du ha det? Varför ska du pådyvla näringslivet regler som du inte lever efter själv.

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

En ganska träffande beskrivning av verkligheten. Vad far gör är alltid rätt. Samarbete mellan parti och spindoctor kan ställa till det ibland.

Göran Pettersson sa...

Jag har inget problem med om ministern väljer att eftersträva en jämn könsfördelning mellan sina ledande befattningshavare på departementet, det är hans beslut att fatta. Om han däremot vill styra vilka beslut ägarna till företag fattar anser jag att han onödigt begränsar äganderätten och politiserar näringslivet.