tisdag 20 mars 2012

Ingen vinst = Bra kvalitet?

Den senaste tiden har det varit mycket diskussion runt vinst. Ibland har det framförts att vinst skulle vara tecken på att det är dålig kvalitet på de varor och tjänster som företaget levererar. Dessutom har resursförbrukning ofta jämställts med kvalitet. Livsmedelsförsäljning och distribution är av mycket stor betydelse för att samhället ska fungera. I Sverige sköts dessa viktiga funktioner sedan mycket lång tid av vinstdrivande företag i konkurrens. Kunderna styr utvecklingen genom att välja var man handlar. Nu visar det sig att olika aktörer på marknaden presterar olika ekonomiska resultat. Om man använder den måttstock på kvalitet som jag beskrev tidigare så skulle COOP uppenbarligen erbjuda en mycket högre kvalitet än ICA. Jag är tveksam till att kunderna uppfattar det så. Ekot

6 kommentarer:

Wiseman sa...

Hur ligger det då till med vinst i offentlig sektor? Härom månaden lämnade Akademiska Hus tillbaka en rekordutdelning till staten om hela 1,9 mdr kr. Vad gäller vilka som har betalat denna rekordutdelning så är det till stor del annan statlig verksamhet. Regeringen har snart att avdöma huruvida FHS åter ska flyttas eftersom skolan sedan de senaste neddragningarna hamnar över gränsen för hur stor andel av budgeten lokalhyran får vara innan man måste söka nya lokaler. Resultatet blir att nya lokaler ska anskaffas/hyras och anpassas för FHS för många miljoner kr. Anpassningskostnaderna torde vida överskrida hyreskostnaderna. Till saken hör ju också att den nuvarande byggnaden byggdes just för FHS.

Vinst är naturligtvis bra, men inom offentlig sektor där konkurrens inte fungerar är det snarast destruktivt för skattebetalarna när en statlig institution förväntas göra vinst på en annan.

Göran Pettersson sa...

Frågan om avkastning på myndigheternas lokaler återkommer ofta i debatten. Skälet till att myndigheterna ska betala marknadsmässig hyra på lokaler som ägs av staten är att det leder till att alla kostnader för verksamheten synliggörs och att resurserna därigenom prioriteras rätt. Om staten inte hyrde ut till FHS så skulle man ha en annan hyresintäkt för lokalerna. Om en myndighets lokaler blir för stora pga organisationsförändringar är det rimligt att de minskar ytan alternativt söker nya lokaler. I den processen måste man tänka långsiktigt och beakta kostnaderna för anpassning av lokalerna.

Anonym sa...

@Göran Pettersson:
Ja, det stämmer när det finns alternativ för var myndigheten kan bedrivas sin verksamhet. I FHS fall flyttade de till sin nya lokal eftersom den gamla hyresvärden ville renovera och chockhöja hyran på de gamla lokalerna på Valhallavägen. Blir de nya lokalerna för stora kan de som du skriver effektivisera och välja mindre lokaler.

Men när FortV - för att garantera sin vinst - höjer hyran på de kaserner ett förband väljer att fortsätta hyra, efter att ha lämnat en kasern som de inte använder blir det snett. FM kan inte hyra av någon annan, och FortV inte i praktiken hyra ut till någon annan.

Då råder inte marknadsmässiga förhållanden och det blir ohållbart att ställa vinstkrav på FortV.

Leif Ekstedt sa...

Hyresnivåer påverkas ofta av interna(statliga ägare) om de får i uppdrag att redovisa vinster av sin verksamhet. Det utfaller enligt modellen råttan - på repet.
De kan rulla i många faser innanman vert vem som sitter med Svarte Petter.

Anonym sa...

Ingen normal funtad människa ifrågasätter väl konkurrens och vinster när det gäller mat, mobiltelefoner, bilar etc. där kunden har ett val från ena dagen till nästa.
Även den mest okritiske Carema-kramaren borde dock inse att gamla, kanske senildementa människor, inte har denna möjlighet och kan behöva någon form av skydd mot girigheten fula tryne i form återanvända blöjor, vanvård & personalneddragningar.

Hur vill du kvalitetssäkra denna typ av verksamhet?

Wiseman sa...

Visst ska det finnas transparens. Men varför ska skattebetalarna betala flera gånger om för samma sak? Normalt handlar rationalisering och effektivisering om att minska på antalet mellanhänder och onödig byråkrati. Att skapa avkastning på att flytta en sedel från vänster ficka till höger går inte.

Exemplen är otaliga där våra statliga verksamheter i specialfastigheter tvingas minska sitt lokalinnehav för att "spara pengar". Resultatet när dessa lokaler lämnas och inte kan hyras ut till andra hyresgäster av bl a tillträdesskäl är att "fastighetsägaren" får höja hyrorna på övriga lokaler. Hade det rört sig om en öppen marknad hade det naturligtvis fungerat bättre, men t ex regementen flyttar man inte bara till "billigare lokaler".