lördag 3 mars 2012

Johan Norberg skriver självklarheter

Johan Norberg radar i dag på DN Debatt upp ett antal påståenden runt risktagningens konsekvenser som borde vara självklarheter för de allra flesta lagstiftare. Tyvärr är så inte fallet. Just nu försöker världens lagstiftare att lagstifta bort konsekvenserna av risktagning genom regelverk och statliga garantier. Tyvärr har det i många fall helt andra konsekvenser än man avsåg. Man kan lite jämföra det med att ge sig ut på svag is med skidor. Tack vare skidornas förmåga att fördela vikten når man längre ut på den svaga isen innan den slutligen brister och då är avståndet till bäraktig is långt. Särskilt bra tycker jag att det är att Johan Norberg tar upp frågan om eget kontra lånat kapital såväl ingom företag som hushåll. De svenska hushållen har i en internationell jämförelse stora lån. Varför det blivit så har flera förklaringar men det låga ränteläget kombinerat med den generösa avdragsrätten för räntor har stimulerat skulduppbyggnaden. För ett drygt år sedan spelade jag in en video med ett förslag på en reformering av avdragsrätten. Den är minst lika aktuell idag som då. Du finner den här nedanför. I somras gästade Johan Norberg Den politiska talradion. Om du följer den här länken kan du lyssna på hans kloka tankar runt den finansiella krisen. DN

Inga kommentarer: