torsdag 8 mars 2012

Varför begränsa kvoteringen till kön

Så här på den internationella kvinnodagen är många ute och pläderar för att staten ska reglera könssammansättningen i börsbolagens styrelser. Argumenten är blandade. Vissa som inte verkar ha särskilt stor tilltro till marknadsekonomin hävdar att bolagen skulle bli mer framgångsrika om bolagsstyrelsernas hade fler kvinnor. Konstigt att ägarna frivilligt avstår från dessa möjligheter till ökad avkastning. Andra framför att äganderätten borde stå tillbaka för att ett mycket litet antal kvinnor ska kunna få fler styrelseuppdrag. Om det vore så att staten ska utöka sitt inflytande över näringslivet i syfte att skapa bättre företag så varför stoppa vid just kvotering utgående från kön. Med skiftande argumet går det att motivera för statlig kvotering utgående från begåvning, social bakgrund, ålder, etnisk bakgrund etc. Jag tycker nog att Nyamko Sabuni är den som ligger närmast mina åsikter i denna fråga. Sabuni på Newsmill

Inga kommentarer: