måndag 1 december 2008

Dags för s att börja oroa sig?

Man ska alltid ta enskilda opinionsmätningar med en nypa salt, särskilt så om de är relativt små. Den idag publicerade undersökningen från SKOP omfattar bara drygt tusen intervjuer och är en av de mindre som genomförs. Dessutom är mätperioden väldigt lång 27 oktober till 26 november vilket gör att det är svårt att säga hur väl resultatet är representativt för läget just nu. 10 december redovisar SCB sin stora opinionsundersökning och den omfattar cirka 9 000 intervjuer. Då får vi ett bättre underlag för hur opinionen ser ut i Sverige.

Men med alla dessa förbehåll kan jag ändå tillåta mig några kommentarer runt resultaten i SKOP-undersökningen. Avståndet mellan blocken är nu nere i endast 3,1 procentenheter. Detta torde få strategerna hos socialdemokraterna att börja bli nervösa. Till detta kommer att väljarna enligt tidigare mätningar har ett avsevärt större förtroende för Fredrik Reinfeldt än för Mona Sahlin. Sammantaget torde detta göra socialdemokraterna mycket bekymrade. Är det över huvudtaget troligt att de kommer att kunna mobilisera fackföreningsrörelsen att driva en aktiv valkampanj för Mona Sahlin och hennes vapenbröder i miljöpartiet? Jag tvivlar!
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Så länge Mona är huvudalternativet är en fortsatt Alliansregering efter 2010 given. Men när Mona har bytts ut 2011 börjar matchen igen.