torsdag 27 oktober 2011

Berör även svenska banker

Rapporterna från Bryssel tyder på att även de svenska bankerna kommer att behöva förstärka sitt egna kapital. Uppgifter som cirkulerar talar om att det kommer att krävas ytterligare 12 miljarder. Med tanke på de vinstsiffror som bankerna redovisat under veckan så torde detta inte kräva mer än en återhållsam utdelningspolitik. Jag har i flera blogginlägg ställt mig frågande till Swedbanks tidigare aggressiva utdelnings- och återköpsprogram. Kanhända att ledningen och ägarna för Swedbank idag har större förståelse för den kritik de fått från finansministern.

Här kan du läsa vad jag skrivit om Swedbank här på bloggen.

SvD SR

1 kommentar:

Anonym sa...

En stilla fundering: På vad sätt löser krispaketet de två underliggande problemen, varierande gapet mellan nominellt värde och realvärde å ena sidan och risken för ökad arbetslöshet inom hela EU inte bara EURO-länderna till följd av att det överenskomna krispaket trots att EFSF tillförs valuta nog att kunna användas upp till 1000 miljarder Euro....

Reinfeldt har i intervjuer i media talat om behovet av en EU-bankakut. Mycket bra förslag enligt min personliga uppfattning. Dock är inte ens det en långsiktig lösning så vitt jag kan se det. Räknat lite på det och krispaketet.... förvisso skulle stabilisering ske om krispaketet tillfördes en EU-bankakut,
men går detta i längden utan att Eurons värde justeras ner cirka 5%relaterat till andra EU-länders valuta och de stora valutorna utanför EU som stor del av internationella handeln som bäst värdesäkrar i förhållande till nationell valuta?

Inte är jag ekonom, men jag läste matematik en gång i tiden och har läst ekonomi från historiskt perspektiv där vi idag sitter med facit relaterat till insatta/icke insatta åtgärder när länder och regioner i äldre tider där transaktionerna mer varit knutna till substansiellt realvärde än idag.

Jag bara undrar.