lördag 22 oktober 2011

Bra beslut på partistämman

Moderaternas partistämma är nu inne på sin tredje dag. Jag är rimligt nöjd med utfallet av frågorna så här långt. Det ändrade tonläget om problemet med LAS anser jag vara mycket bra. Jag har personligen haft mycket svårt med partistyrelsemedlemmars tidigare hyllande av LAS. Uttalanden som ”jag älskar LAS” har försvårat för Svenskt näringsliv i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Att Anders Borg nu öppnar upp för trepartssamtal om arbetsmarknadens funktionssätt välkomnas.

Även frågorna om skattepolitiken tyckte jag fick en bra behandling. De höga marginalskatterna pekas ut som skadliga för ekonomin. Partistämman höll sig på en principiell nivå vilket jag tycker är bra. Marginalskattefrågan är inte helt självklar. Olika förslag och deras utfall bör studeras innan man fastställer hur en marginalskattereform ska utformas. Den extremt höga marginalskatten (50 %) för relativt låga inkomster måste hanteras i en marginalskattereform.

Mycket debattid användes till att debattera om partistyrelsens sammansättning. Fokus hamnade på frågan om en enskild individ, riksdagsledamoten Hanif Bali, skulle väljas in i partistyrelsen. Jag är mycket tveksam till om argumenten som användes i debatten verkligen var ärliga. Striden runt Hanif Bali handlade nog snarare om en intern personkonflikt inom ungdomsförbundet. Jag tycker att det är beklagligt att man i denna personkonflikt spelade ”raskortet”.

Aftonbladet Expressen Expressen Aftonbladet SvD SvD SR SvT

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tyskland har 0% i skatt på löneinkomst upp till 90000/år Det skulle göra livet enklare för t.ex. studerande och deltidsarbetande och en anpassning till OECD genomsnittet på alla skatter.

Anonym sa...

Att säga "jag älskar LAS" är snudd på infantilt. Dessutom visas ingen vidare insikt om hur LAS påverkar benägenheten att anställa. Det går att prata sig blå i ansiktet om hur "fint" det är med LAS, men den småföretagare som ska våga språnget till att anställa ser LAS som något som potentiellt kan sänka företaget.

Leif Ekstedt sa...

strefaceFår Arkelsten hållas med att revidera vår Historia så var det säkert M som på ett tidgt stadie förklarade att LAS aldrig funnits.
Historielöst när det gäller rösträtten. Inskolning på plats.