söndag 2 oktober 2011

Rätt medicin för Grekland

Klas Eklund argumenterar i dagens SvD för att Grekland ska undsättas ekonomiskt. Motivet är att detta är det bästa sättet att hindra att krisen sprider sig. Jag delar Klas Eklunds uppfattning om att inkapslingen av krisen ska prioriteras men jag anser att slutsatsen att fortsatt ekonomiskt stöd till den grekiska staten är fel åtgärd. Genom att forsätta att överföra pengar till Grekland skapas skadliga förväntningar. Detta blir en moral hazard och bidrar inte till ökat finansiellt ansvar i övriga krisländer. Stödet i Grekland för de nödvändiga reformerna är dessutom alldeles för svagt för att reformerna ska ha någon större chans att lyckas. Regeringen vinner omröstningarna i parlamentet med några få rösters marginal.

En grekisk statsbankrutt och utträde ur euron skulle medföra mycket stora problem för ett antal europeiska banker. Men enligt min uppfattning är det bättre att stödpengarna används till att ta över och nationalisera bankerna på obestånd än att fortsätta att överföra dem till Grekland.

Jag har under sommaren gjort ett antal radioprogram om eurokrisen. Du finner dem på hemsidan för Den politiska talradion.

Grekerna skulle behöva ta mer ansvar. Den grekiska politiken behöver präglas mer av arbetslinjen såsom den genomförts av Alliansen.

SvD DI Ekot

Göran Pettersson (M)

Inga kommentarer: