lördag 1 oktober 2011

Liten fråga med stora konsekvenser

Frågan om statligt reglerad könskvotering i bolagsstyrelser är en liten fråga. Dock innebär den att ytterligare ett område politiseras. Därför är denna till synes lilla fråga principiellt viktig. Jag tycker att det är mycket beklagligt att stora delar av den moderata partistyrelsen antingen inte inser detta eller bortser från det för kortsiktiga opinionsvinster. Förhoppningsvis kommer partistämman ge partistyrelsen lite ideologiskt tankestöd och kraftfullt lotsa in dem på rätt spår.

Jag utvecklar mitt resonemang i frågan i ett radioprogram som du kan avlyssna på nätet genom att klicka på denna länk.

Jag hoppas att denna lilla fråga kan avhandlas snabbt och att förslaget om könskvotering snabbt kan förpassas till sophögen. Det vore beklagligt om denna fråga fick stjäla utrymme från de viktiga frågorna om konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det är arbetslinjen som är den bärande tanken i nya Moderaterna och Alliansen är ett framgångsrikt medel för att utveckla den. Att låta könskvotering störa det vikta arbetet är inte att ta ansvar.

SvD moderat.se

Göran Pettersson (M)

Inga kommentarer: