onsdag 12 oktober 2011

Brandvägg eller brandgata

I debatten om krisen i eurozonen talas om vikten av att vidta åtgärder för att hindra krisen i Grekland sprider sig till fler länder i EU. Det är tydligt att regelverket och framförallt tillsynen och regelefterlevnaden inom eurozonen varit otillräcklig. Regelverket skulle tjäna som en brandvägg för att förhindra uppkomsten av kriser liknande den vi nu upplever. Nu är krisen här och sprider sig som en skogsbrand. I den efterhandssituation som nu råder duger det inte med brandväggar. För att begränsa en skogsbrand som sprider sig finns ett klassiskt recept. Samla rejäla resurser och skapa en brandgata som är tillräckligt bred för att stoppa eldens spridning. Brandgatan måste dessutom förläggas tillräckligt långt ifrån elden så att den hinner färdigställas innan elden når dit.

Vad innebär då detta för eurokrisen, hur skulle en brandgata mot den krisen utformas. Enligt min uppfattning måste resurserna kraftsamlas på att bekämpa spridningen. Situationen i Grekland är ohållbar och kan inte rättas till genom fortsatta krispaket. Istället borde Grekland tvingas lämna eurozonen och som en konsekvens av det kanske även EU. Detta tydliga agerande skulle leda till ett omedelbart uppvaknande i andra länder som idag bedriver en svag finanspolitik. En grekisk sorti från euron skulle medföra att ett antal banker och institutioner skulle hamna på obestånd och det skulle krävas ett statligt ingripande ofta i form av ett direkt övertagande. Carl Bildt och Anders Borg skriver i dagens Financial Times hur denna operation skulle gå till.

DI

2 kommentarer:

Henrik sa...

Vad vi ska akta oss för och om det kommer på tal, totalvägra till, är ifall Frankrike får igenom att europeiska skattebetalare ska baila ut deras banker så att de kan behålla sitt AAA.

Magnus Redin sa...

Brandgateliknelsen borde bygga på insikten att Grekland är förlorat.

Brandgata borde snarare innebära att alla länder som är ur balans utöver Grekland tar i med rejäla krisåtgärder, kanske tom att dela Eurozonen i två delar så brandgatedelen kan göra det som måste göras innan Grekland faller så skadan begränsas till en del av euroområdet.

Sedan är det extremt oklokt att utesluta länder ur EU för att de har havererat sin ekonomi och skadat Euron. Då sätter man hela frihets och fredstanken i pant för ekonomin och faller ekonomin har man havererat EU:s grundfunktioner just när de behövs som bäst.

För att fortsätta liknelsen är hot om EU-uteslutning som att brandbomba med bensin i stället för vatten.