fredag 16 oktober 2009

Det är nomineringstider

Om knappt två veckor börjar Moderaterna i Stockholms läns provval inför riksdagsvalet 2010. Redan har en del andra länsförbund avhållit sina provval och resultaten har i vissa fall inneburit signaler om vaktbyte. Alla partier har inte provval utan där sätts nomineringsförslaget ihop enbart genom diskussioner inom olika typer av nomineringskommittéer. Den mer slutna processen är mer skonsam för den som inte får förnyat förtroende, det ges då bättre möjligheter för individen själv att meddela att man inte står till förfogande för omval. För egen del föredrar jag öppenheten. Därför ser jag fram emot vårt provval där medlemmarna ges tillfälle att rakt och tydligt tala om vad de anser.

Inga kommentarer: