tisdag 20 oktober 2009

Gustav Blix om Göran Pettersson


"Genom sin skärpa, nyfikenhet och kunskap är Göran inte bara min kanske roligaste samtalspartner i riksdagen, utan också en viktig tillgång både för den moderata riksdagsgruppen och för riksdagen som helhet."

Gustav Blix, moderat riksdagsledamot från Stockholm, ledamot av utrikesutskottet

Inga kommentarer: