onsdag 28 oktober 2009

En röst från/på baksidan

I många idrotter brukar man tala om otur i lottningen. Vanligast förekommande är det väl i idrotter som påverkas av vädret. På den tiden skridskomästerskapen hölls utomhus så spelade ofta väderförhållandena in på de inbördes resultaten. I skidåkning så skiftade föret. Lottningen kommer nog inte visa sig vara helt oväsentlig när det gäller det nu aktuella provvalet. Givetvis är det fördelaktigare att stå tidigt i presentationen, det är därför det i telefonkatalogen finns fler firmor med namn som börjar på de första bokstäverna i alfabetet. Av den anledningen så lottas det om vilken bokstav kandidatförteckningen ska börja med. Men oturen i lottningen kan ta sig andra uttryck. Man har gjort valsedeln tvåsidig och några av oss har placerats på baksidan! Men preics som i skidåkning och skridskoåkning så lönar det sig inte att klaga på oturen utan istället får man ta i lite hårdare så man blir framgångsrik trots de yttre omständigheterna.

Inga kommentarer: