fredag 9 oktober 2009

Uppförsbacke för Socialdemokraterna

Vi människor är av naturen skeptiska till förändring. Därför är det alltid svårare att få gehör för en förändring än ett bevarande. Tydligast blev väl det i folkomröstningen om högertrafik 1955 då runt 80 % av de röstande röstade nej. Socialdemokraterna har så här långt i mandatperioden varit opinionsmässigt framgångsrika i sina protester mot förändringarna av den ekonomiska politiken. Man har slagit vakt om bidragssamhället och kritiserat övergången till en arbetslinje. Men efter tre år är det inte längre helt klart vilken linje som är normaltillståndet. Ett par undersökningar visar snarare på att regeringens politik alltmer börjar uppfattas som det trygga alternativen emedan socialdemokraternas återställarförslag uppfattas som en riskfylld chansning. Senast i raden av dylika tecken är den av Almega beställda Demoskop-undersökningen om väljarnas inställning till hushållsnära tjänster.
Jag blir alltmer hoppfull om att dessa undersökningar är indikationer på att vi snart kommer se en ytterligare överströmning av väljare från de rödgröna till Alliansen.

GP SvD Newsdesk
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: