måndag 19 oktober 2009

Moderaternas primärval

Det har talats mycket om behovet av ett ökat personval inom svensk politik. Inom mitt eget parti Moderaterna lyfts det ofta fram att vi borde reformera det svenska personvalssystemet. Grundlagsutredningen tog ett litet steg i riktning mot ett stärkt personval genom att sänka spärrgränsen för personval till riksdagen från 8 till 5 % av rösterna. Samtidigt verkar starka krafter inom Moderaterna för att man centralt ska styra utformningen av valsedeln. Tydligast blev väl detta vid nomineringarna inför europaparlamentsvalet då Anna Maria Corazza Bildt flyttades bort från den valbara plats hon tilldelats av väljarna i provvalet. Väljarna valde dock att på valdagen ”rätta till” ordningen.

Inom mitt eget partiförbund, Stockholms län, så har medlemmarnas provval haft en mycket stark ställning och i allt väsentligt varit ledande vid utformningen av valsedeln. Man kan därför säga att det Moderata provvalet är att likna vid ett amerikanskt primärval. Men det finns dock stora skillnader. Trots att provvalet i praktiken avgör vilka som representerar partiet i riksdagen så är det tämligen okänt. Valrörelsen kan närmast jämföras med någon sorts hemlig operation. Det sker heller inte mycket av debatt om varför man borde rösta på kandidat A men inte på kandidat B. Jag tycker det är tråkigt. Den moderata riksdagsgruppens förmåga påverkas starkt av vilka som ingår i den. Likaså vore det bra om medlemmarna tydligare kunde sända signaler till ledamöterna om vilka de är nöjda med och vilka de vill ha ersatta.

För egen del får jag nog räkna dagen som starten för min ”provvalskampanj”. Idag får nämligen ett antal förtroendevalda moderater ett brev från mig. I utskicket argumenterar jag varför jag söker ett förnyat och stärkt mandat som riksdagsledamot.

Nästa vecka kommer provvalshandlingarna att skickas ut till förbundets närmare 10 000medlemmar och då börjar också själva omröstningen.

Du får gärna vara med och hjälpa till i "provvalskampanjen" hör av dig till mig på adressen goran.pettersson@riksdagen.se

2 kommentarer:

Jenny sa...

jag håller på dig!!!!

Göran Pettersson sa...

Tack Jenny!