tisdag 1 april 2008

Två bra dagar för regeringen

De två senaste dagarna har bjudit på två statliga megaaffärer. Gårdagens lyckade försäljning av Vin & Sprit följdes idag av en fusion mellan svenska och danska posten. Affärsupplägget verkar mycket bra och har också vunnit gillande från de flesta inblandade. Fusionen skapar en starkare koncern som bättre kan möta dagens utmaningar. Den socialdemokratiska oppositionen klagar så som blivit regel. Däremot har det kommit positiva signaler från facket på posten. Den svensk-danska fusionen kan dock bli ännu bättre om/när det nya bolaget börsnoteras. Dagens post är inte det gamla postverket utan ett modernt speditionsbolag som arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Det naturliga vore att det bolaget privatiserades. När det gäller brevutdelningen så är den en samhällstjänst som regleras i lag. Den kommer att genomföras oavsett om bolaget posten privatiseras eller inte. Möjligen kan tjänsten komma att handlas upp i konkurrens mellan olika bolag.

Den tidigare presenterade privatiseringen av Systembolaget verkar dock ha drabbats av svårigheter. På grund av något problem med datumet har affären stoppats. Möjligen kan den bli aktuell igen vid samma tidpunkt nästa år.

DN Sydsvenskan HD

Inga kommentarer: