tisdag 8 september 2009

Farligt jubel

Många är de moderata bloggare som hyllat regeringens nya "satsningar". Samtidigt som jag hittills är rätt nöjd med avvägningarna, förutom bidragen till energikonsulter, så skräms jag över mina kollegors många gånger okritiska hyllandet av ökade statsutgifter. Visst är det bra med en satsningen på statens kärnuppgift rättsväsendet, men det viktigaste är inte resursförbrukningen utan resultaten. Jag tycker att satsningen på kommunerna var i största laget men samtidigt var det mycket bra att man var tydlig med att den var tillfällig och att man inte hade en massa kontraproduktiva styrningar. Särskilt uppskattade jag att man undvek att sätta sitt eget namn på pengarna! Jag inser att uppgiften som finasiellt konservativt släpankare är vikitigare än någonsin.

Uppdatering:
Det blev lite onyanserat. Givetvis hade det varit ännu viktigare med ett finansiellt konservativt släpankare under perioden 76-82. Nu är det trots allt Anders Borg som sitter på statskassan.

SvD

Inga kommentarer: