måndag 14 september 2009

Statsministern kan sova tryggt

Flera av partierna är nu mitt uppe i sitt nomineringsarbete inför nästa års val. De olika partierna har lite olika system för att välja ut vilka personer som ska representera partiet och väljarna i riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har ett system där föreningarna nominerar kandidater som sedan rangordnas av en nomineringskommitté. Huvuddelen av arbetet sker bakom slutna dörrar. I Norrtälje har vi via kandidaternas bloggar fått en viss insyn i arbetet. Processen verkar i många stycken likna en dokusåpa.
Moderaterna har en annan nomineringsprocess. Hos oss har medlemmarna ett direkt inflytande över nomineringsprocessen. Genom ett provval där alla medlemmar har rösträtt vaskas kandidaterna fram och rangordnas. Resultatet av provvalet är av tradition det viktigaste underlaget inför den beslutande länsförbundsstämman. I år var intresset rekordstort för att kandidera för Moderaterna i riksdagsvalet. Totalt anmälde sig runt 250 personer som kandidater i valkretsen Stockholms län. I ett första steg fick länets moderatföreningar yttra sig över kandidaterna. Efter det steget gick 56 kandidater vidare till medlemmarnas provval.
För egen del var det roligt att konstatera att hela 19 av länets kommunföreningar hade med mig på sina listor avseende riksdagsvalet. Det var för övrigt samma antal nomineringar som Fredrik Reinfeldt fick. Men statsministern kan sova tryggt, jag är inte ute efter hans jobb :-)
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: