lördag 19 september 2009

Tätplatsen inom räckhåll

Den senaste tidens opinionsundersökningar har varit tämligen samstämmiga, oppositionen leder tydligt men knappt. I dagens mätning från Synovate redovisas avståndet mellan blocken vara 3,6 procentenheter. Med ett år kvar till valet tillåter jag mig att redovisa ett scenario för hur Sverige får en fortsatt Alliansregering med egen majoritet i riksdagen.
3,6 procentenheter motsvarar ungefär 200 000 röster. För att uppnå dött lopp med oppositionen krävs följaktligen att 100 000 av dagens SVMP-sympatisörer inte gör allvar av sin intentioner att rösta på de rödgröna utan på valdagen väljer Alliansen. Detta är inget osannolikt scenario om man beaktar att Mona Sahlin kommer att tvingas åt vänster när hon ska samordna politiken med Lars Ohly. Det öppnar för Moderaterna att vinna väljare direkt från Socialdemokraterna. Ett antal personer som fortfarande sympatiserar med Socialdemokraterna hyser större förtroende för Reinfeldt och Borg än för sina egna Sahlin och Östros. Om dagens Synovatemätning överensstämmer med verkligheten så krävs det bara att 120 000 socialdemokrater byter över till Moderaterna för att inte bara Alliansen ska bli större än de rödgröna utan även för att Moderaterna ska bli landets största parti bland väljarna.
DN

Inga kommentarer: