söndag 27 september 2009

Inför dagens Bundestagsval i Tyskland


Ikväll vet vi resultatet av det tyska valet, jag får anledning att återkomma med en kommentar. I somras deltog jag vid ett seminarium i Almedalen med den tyske ambassadören Joachim Rücker. Vi passade på att spela in seminariet och här har du möjlighet att höra hur hans analys stått sig.

http://dinledamot.wordpress.com/2009/07/06/ambassador-joachim-rucker-om-det-tyska-valet/

DN Aftonbladet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Göran,

Söndagens inlägg på Wisemanbloggen om läget i strilsystemet (http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/09/gastinlagg-om-den-allvarliga.html) avslutas med en direkt uppmaning till dig och alla andra seriösa försvarspolitiker i vårt land att lägga på ett kol i stridsledningsfrågan. Det finns god anledning till det.

Den 28:e okt är det slutmöte i FM styrgrupp för den s.k. realiserbarhetsprövningen av GLC/NOC steg II, dvs slutflytten till Enköping och nermonteringen av dagens strilsystem, enligt många utländska bedömare ett av världens mest tekniskt avancerade och personalsnåla. Den utredningsansvariga avdelningen i HKV planerar då att hävda att en centralisering till Enköping är den tekniskt, ekonomiskt och personellt bästa lösningen för framtiden, helt i strid med all den sakkunskap som har redovisats här, i andra media och FM-internt i ett stort antal utredningar, rapporter och presentationer för olika chefer.

HKV PROD har samtidigt börjat planera för snabbast möjliga avveckling av stridsledningsanläggningen i södra Sverige (det s.k. GLC/NOC steg I), inte minst av omsorg om den civila kund (en superjätte inom IT-världen) som så snart som möjligt vill ta över anläggningen för en spottstyver. Dessutom räknar planerarna iskallt med att om steg I kommer till stånd så finns det ingen återvändo till dagens läge, särskilt p.g.a. den personalflykt som uppstår men också för att det är ekonomiskt omöjligt för FM att bygga en ny underjordsanläggning i framtiden. Då blir det lättare att argumentera för centraliseringen till Enköpingsåkern. Och skrivningen i senaste proppen om att nedläggning av berganläggningar ska bli föremål för regeringsbeslut betraktas alltjämt som ett irriterande men ofarligt debattinlägg som inte har med planeringen för GLC/NOC steg I att göra.

Om det är detta våra folkvalda vill så går det bra att luta sig tillbaka och se på när ett halvsekel av multimiljardinvesteringar i personal, kompetens, teknik och anläggningar kollapsar under kaotiska former. Om inte så är det dags att agera.

Göran Pettersson sa...

Hej Ane!

Tack för din kommentar även om den avvek lite grann från ämnet på mitt inlägg. Jag ska ta mig en lite närmare titt på ämnet.