söndag 20 september 2009

Förstår partierna signalen?

Så var då slutligen kyrkovalet i Söderbykarls pastorat sammanräknat. I min egen församling, Lohärad, var valdeltagandet i valet till samfällda kyrkofullmäktige imponerande 52,5 %. Det innebär att Lohärad som är den minsta församlingen i pastorat kommer att vara största nomineringsgrupp i fullmäktige. För egen del så betyder med stor sannolikhet att jag får fortsätta att representera Lohärad i pastoratsfullmäktige (jag stod på fjärde plats på valsedeln och vi fick åtta mandat). Knappt hälften av lohäradsborna som röstade i pastoratsfullmäktigevalet valde att även rösta i de mer politiska valen till kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Jag tycker att detta är en tydlig signal till de politiska partierna att det är hög tid att de drar sig tillbaka från Svenska kyrkan.

Inga kommentarer: