måndag 14 februari 2011

Bristande marknadsmässighet slår ut hyresrätten

Hyresmarkanden i Stockholms innerstad fungerar inte. Skälet till detta är enligt min uppfattning att hyresnivån inte är marknadsmässig. Detta innebär att kontraktet har ett stort inofficiellt värde vilket i sin tur leder till att rörligheten blir låg. Det leder också till att fastigheterna blir värda mer som bostadsrätter än som hyresfastigheter. Därför kommer ombildningarna att fortsätta och antalet hyresrätter i innerstaden att minska. De inflytelserika med hyresrätt i innerstan anges ofta som skäl till det politiska motståndet att reformera hyressystemet. Jag tror att det ligger mycket i detta. Men i takt med att hyresrätterna ombildas till bostadsrätter kommer denna påtryckargrupp att få minskad rösttyngd. Tyvärr kommer många hyresrätter att hinna försvinna innan påtryckargruppen marginaliserats.
DN Ekonomisten Konservativa tankar Edvin Alam

8 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Hur väcka marknaden? Kanske kunde man signalera en hyreshöjning säg 20% 18 månader efter att beslut fattats om rätten att sälja av hyresrätten till annan person. Därefter borde man kunna släppa "fångarna" (hyresvärdarna) loss till den fria marknaden.
De blir väl tumultartat i början men kommer snabbt att finnas nyroduktion av hyresbostäder både i förorter och centrum.

Anonym sa...

Vart ska vanligt folk bo då?

Anonym sa...

@Anonym 15:43:
Det finns lägenheter utanför innerstan också om du nu hade missat det.

Anonym sa...

@Anonym 15:43:@
Och bostadsbristen är bara koncenterad till Stockholm innerstad? Tyvärr inte sant Det är cirka 4-5 års kötid till en lägenhet i yttreförort
Ställer också frågan Vart skall vanligt folk bo?

Anonym sa...

Varför är det bättre för oss vanliga människor att betala hyra och dessutom ett antal tusenlappar i månaden i lån, än att bara betala hyra?

Anonym sa...

@Anonym 00:05, Att det saknas tillräckligt med bostäder beror ju just på det faktumet att vi inte har marknadshyror i kombination med en ovilja att bygga på höjden i områden där människor vill bo. Städer med marknadshyra har ingen bostadsbrist.

Jacob sa...

Hej! Så politikerna väljer alltså att ombilda allmännyttiga hyresrätter för att "fastigheterna blir värda mer som bostadsrätter än som hyresfastigheter"? Jag trodde politiker kunde välja att behålla hyreslägenheterna i stadens ägo, men där trodde jag tydligen fel.

Göran Pettersson sa...

Till Jacob:
Politikerna kan välja när det gäller de kommunalt ägda hyresrätterna i innerstaden. Om fastigheterna behålls som hyresrätter innebär det att de som får hyra ges en ekonomisk fördel på de övriga skattebetalarnas bekostnad. De privata fastighetsägarna kan själva bestämma om de vill fortsätta att hyra ut till subventionerat pris eller realisera fastighetens marknadspris genom att ombilda till bostadsrätter.