söndag 6 februari 2011

Rimligt med höjda kapitalkrav

Finanspolitiken har ett flertal utmaningar att hantera. De svenska bankerna visar tecken på att redan ha glömt krisen 08-09. Utan de statliga garantierna hade troligen några av dem åkt av banan på grund av att de inte klarat av att låna på marknaden. Likaså var det med knapp marginal som Lettland erhöll lån från IMF och EU vilket förhindrade att en kraftig devalvering. En lettisk devalvering skulle ha delat ut ett mycket kraftigt slag mot ett par svenska banker. Den svenska banksektorn är stor i förhållande till den totala svenska ekonomin. Det gör att den svenska staten och i förlängningen skattebetalarna exponeras för relativt stora risker. Det finns all anledning för staten att se över regelverket, jag lutar åt att en höjning av kapitalkraven skulle vara på sin plats. Schweiz har genomfört en liknande åtgärd och det finns all anledning att noga ta del av deras erfarenheter. Ett annat bekymmer är hushållens kreditexpansion. Det är inte långsiktigt hållbart att krediterna ökar med 10 % om året när ekonomin totalt växer med runt 3 %. Högre kapitalkrav på bankerna ökar troligen lånekostnaderna och skulle verka åtstramande på hushållens kreditexpansion. Möjligen behövs ytterligare åtstramning. Personligen har jag svårt att förstå poängen med att lån skattesubventioneras genom rätten att dra av för räntor. En förändring av avdragsrätten måste dock göras varsamt. Men en succesiv reducering av avdragsrätten kombinerad med ytterligare jobbskatteavdrag skulle ha flera långsiktigt positiva effekter. Arbete och sparande skulle belönas och lånefinansierad konsumtion och spekulation skulle bli mindre gynnat.

SEB:s VD kritiserar Anders Borg för SBAB:s agerande. SBAB har varit ledande i att ge omfattande bostadslån. Oppositionen har hejat på och vill att denna verksamhet ska fortsätta. Jag tycker att SEB:s VD har rätt i kritiken av SBAB dock är den missriktad. Anders Borg vill att banken ska säljas och därigenom inte kunna fortsätta att med staten som garant driva kreditexpansionen till nya höjder.

SvD Expressen
Bloggar: Cornucopia Risk Management

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Jaha Du har kanske rätt. Men som pensionär funderar jag över vad för nytta jag skulle ha av flera jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdrag är helt ok - men i "lagom" utsträckning. Däremot kan man fråga sig vad som triggar behovet av just dessa avdrag. Det kanske ä'r diffen mellan bankernas inlåningsränta och dess utlåningsränta?
Jag erinrar mig att lånen kostade 15-16% när vi byggde hus i Knutby för40 år sedan.