måndag 7 februari 2011

Vem tar ansvar för lönebildningen?

Jag är en stark anhängare av systemet att arbetsmarknadens parter ansvarar för lönebildningen. Likaså anser jag att staten inte ska vara en aktiv ägare i det privata näringslivet. Riktigt illa blir det när staten politiserar ägandet i AP-fonderna. Idag riktar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin kritik mot ersättningsnivåerna till VD:arna för de största börsbolagen. Jag tycker att hon har en poäng när det gäller ledningarnas roll som föredömen. Hon skriver: " Men det är också viktigt att näringslivets elit, både dess organisationer och de individer som finns på de ledande positionerna, börjar ta ansvar för sin orimliga inkomstutveckling. Denna grupp, som alltid predikar återhållsamhet för andra, riskerar annars sin legitimitet som en seriös samhällsaktör."

Styrelserna för börsbolagen borde beakta detta när de bestämmer om VD-lönerna. Detta är också en viktig fråga för bolagens ägare. En oansvarig ersättningspolicy till ledningen riskerar att ge följdverkningar vilka i förlängningen leder till minskad konkurrenskraft och lönsamhet.

DN SvD Aftonbladet SvT
Bloggar Konservativa tankar

Inga kommentarer: