fredag 11 februari 2011

Statsskulden inte allt

Finansinspektionen rapporterar att hushållens lån fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet var ökningen 7,8 % på årsbasis. Denna ökningstakt har hållt i sig under flera år och om den tillåts fortsätta så blir situationen ohållbar. Det är också oroande att hushållen tar en allt större del av krediterna emedan företagen som skapar jobben minskar sin andel av krediterna. Samtidigt så är statsskulden under kontroll och har under de senaste åren har skulden minskat som andel av BNP. Det är bra att statens finanser är i god ordning och det finns inget självändamål med att ha en hög statsskuld. Om staten fortsätter att uppfylla överskottsmålet och ekonomin växer så kommer statsskulden som andel av BNP att sjunka ytterligare. Statsskulden kommer också att minska när staten säljer en del bolag som det inte finns goda skäl till att de ägs av staten.

DI Expressen DN Affärsvärlden

Inga kommentarer: