tisdag 8 februari 2011

Utdelning eller kapitaltäckning

Swedbank redovisar en rejäl vinst, jag tycker det är bra. När nu ledningen för banken solar sig i glansen av resultatet ska man dock inte glömma att läget hade sett helt annorlunda ut om inte IMF, EU och svenska staten gett ett kraftfullt stöd till Lettland. En sak som förvånar mig är att styrelsen föreslår en ökning av utdelningen. Av den pågående debatten om genomlidna och kommande finanskriser så har det höjts många initierade röster för ökade kapitaltäckningskrav. Schweiz har redan infört hårda krav för att balansera risken staten löper på grund av att landet har en mycket stor banksektor. Banksektorn i Sverige är även den stor i förhållande till landets ekonomi och det är en inte alltför vågad gissning att höjda kapitaltäckningskrav kommer ingå i ett kommande paket för ökad finansiell stabilitet. Därför är jag som sagt lite förvånad att Swedbank väljer att dela ut mer av sin vinst, pengarna kommer kanske i en inte alltför avlägsen framtid behövas i banken.
SvD AfV VA

Inga kommentarer: