måndag 28 februari 2011

Offentlig utfrågning

Imorgon genomför finansutskottet en offentlig utfrågning med anledning av den sedan flera år pågående kreditexpansionen. Panelen är namnkunnig. Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, riksbankschef Stefan Ingves och generaldirektören för Finansinspektionen Martin Andersson ska förklara om vi har ett problem och i sådana fall vad vi ska göra åt det. Finansdepartementet har sänt ut ett pressmeddelande där de meddelat att ministrarna står till förfogande för intervjuer efter utfrågningen. Är det måhända så att de kommer att ha något att meddela? Du som inte vill ta dig till riksdagshuset för att lyssna på utfrågningen kan se den på SvT Forum.

Hushållens lån har vuxit med en takt av 8-10 %/år under det senaste decenniet. Detta har skett samtidigt som ekonomin som helhet vuxit betydligt långsammare. Denna utveckling är inte långsiktigt hållbar. Nu höjer Riksbanken räntan i en stadig takt men fortfarande är räntan extremt låg och kombinerat med avdragsrätten på räntor är lånefinansierad konsumtion fortsatt attraktiv. Jag tror fortfarande att det vore bra att reducera ränteavdragen och istället sänka skatten på förvärvsinkomster. Jag utvecklar dessa idéer i nedanstående korta videoinslag.

Inga kommentarer: